søndag 1. januar 2012

2012

2011 er fortid, 2012 er fremtid. Et ubrukt år som skal brukes til mange ting, mange fremtidsplaner er under arbeide i hjernen. Men ingen vet hva som kommer av uforutsette hendelser, og det er bra, men planleggingen med hvordan man vil leve bestemmes av hvert individ selv, og i samarbeide med andre. Tiden går så fort, et år, ti år forsvinner i livets strøm. Det er spennende å leve. Ønskene er mange, men det viktigste er å være 100% tilstede i eget og andres liv, å engasjere seg. Møte andre med ett åpent sinn, og være positiv. Utstrålingen fra menneskene seg imellom er sterkere og påvirker mere enn man tror. VELKOMMEN 2012!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar